UrbanRebel

DarkRebel

S ohľadom na efektívnosť

WLTP – nový štandard.

Nový globálne štandardizovaný postup testovania ľahkých vozidiel WLTP na meranie spotreby paliva a emisií CO2 vychádza viac z každodenného jazdného správania a od septembra 2017 nahradil súčasnú normu NEDC.

WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. To znamená niečo ako "globálne harmonizovaný testovací postup pre ľahké úžitkové vozidlá" a popisuje nový testovací postup, ktorý určuje spotrebu vozidla. Na základe celosvetovo zozbieraných údajov o jazde v reálnom čase pomôže v budúcnosti simulovať realistickú cestu autom aj za laboratórnych podmienok. WLTP zohľadňuje nielen rôzne situácie a rýchlosti v cestnej premávke, ale aj rôzne varianty vybavenia a hmotnostné triedy automobilu.

Pozadie

Právny základ.

Ďalší krok ku konsolidácii štandardu WLTP v Európe teraz spočíva v implementácii druhej etapy (druhý akt o WLTP), ktorou je smernica Európskeho parlamentu a Komisie 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151.

"2. akt WLTP" vstúpil do platnosti 1. januára 2019 pre nové modely vozidiel a 1. septembra 2019 pre všetky vozidlá. Táto druhá etapa obsahuje predpisy o nových technických konceptoch a aktualizáciách skúšobného postupu, napríklad overovanie emisií za skutočných jazdných podmienok (Real Driving Emissions, RDE), skúška odparovaním (EVAP), overovanie zhody normy počas prevádzky vozidla (Zhoda služieb, ISC) a kontrola spotreby paliva (Monitorovanie spotreby, FCM). Tieto body a ďalšie dôležité informácie o štandarde WLTP sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Najdôležitejšie testovacie faktory.

Podrobnosti postupu

Aerodynamika

Čím je vozidlo aerodynamickejšie, tým má menší odpor vzduchu a podľa toho aj menšiu spotrebu paliva. Zmeny aerodynamiky vozidla môžu po dlhšiu dobu zvýšiť jeho účinnosť.

Valivý odpor pneumatík

Valivý odpor znižuje účinnosť v dôsledku deformácie pneumatiky. Preto je dôležité navrhnúť pneumatiky čo najefektívnejšie.

Hmotnosť

Ťažké predmety vyžadujú na pohyb viac energie. Ľahšie vozidlo má preto nižšiu spotrebu paliva a lepšie jazdné vlastnosti.

Vyšší štandard

Čo potrebujete vedieť

Presnosť a relevantnosť sú prvoradé. Rovnaký test sa týka mnohých rôznych postupov na celom svete. Je to jedna z najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu.

Časté otázky o nových hodnotách spotreby.

Čo znamenajú NEDC, WLTP a RDE?

NEDC ("New European Driving Cycle") sa týka testovacieho postupu, ktorý sa na testovacej stolici v celej Európe používa od roku 1992 na meranie výfukových emisií a spotreby paliva automobilov a menších úžitkových vozidiel.

NEDC bol nahradený svetovým štandardom WLTP ("Celosvetový harmonizovaný testovací postup pre ľahké úžitkové vozidlá"). Cieľom novej metódy je meranie spotreby vozidla za reálnejších podmienok a vychádza z upraveného skúšobného cyklu s prísnejšími špecifikáciami.

Okrem postupu WLTP musia byť emisie v Európe merané v súlade so skúšobným postupom RDE (Real Driving Emissions), a to meraním za skutočných jazdných podmienok na ceste.

Aký je rozdiel medzi WLTP a RDE?

Zatiaľ čo postup WLTP zahŕňa 30-minútové meranie v skúšobni za štandardizovaných skúšobných podmienok, test RDE sa uskutočňuje počas jazdy na verejných komunikáciách. Meranie RDE využíva rôzny profil vozovky, ako aj náhodné zrýchlenie a brzdenie. Test trvá 90 až 120 minút.

Odkedy platia WLTP alebo RDE?

Od septembra 2017 bol prechod na WLTP a RDE postupný. Od septembra 2018 sú testovacie postupy WLTP a obmedzenie počtu častíc (PN) podľa RDE povinné pre všetky novo registrované vozidlá. Od septembra 2019 je pre všetky novo registrované vozidlá povinný ďalší limit RDE pre oxidy dusíka (NOx).

Čo pre mňa znamená štandard WLTP?

Hodnoty určené skúšobným postupom WLTP by mali vo všeobecnosti realistickejšie udávať emisie CO2 a emisie výfukových plynov. To môže znamenať, že vozidlá so spaľovacím motorom vykazujú vyššie emisie CO2 a vyššiu spotrebu paliva. Individuálna voľba typu pohonu a príplatkovej výbavy vozidla tak majú priamy vplyv aj na spotrebu paliva a emisie CO2. V závislosti od vnútroštátnej právnej situácie to môže viesť aj k vyšším daniam z CO2.

Ako implementuje CUPRA špecifikácie WLTP?

Od septembra 2018 sa všetky modely CUPRA úspešne prispôsobili skúšobnému postupu WLTP.

Mehr anzeigen