CUPRA partneri

 

Auto BNP, s.r.o.

Vrakunská 1
821 06 Bratislava

T: +421 2 4025 2861, +421 902 367 079

www.autobnp.sk

AUTONOVA s.r.o. 

Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406
058 01 Poprad

T: +421 52 4513 122

www.autonova.sk

 

AUTONOVO, a.s.

Zvolenská cesta 23
974 03 Banská Bystrica

T: +421 48 4700240-1

www.autonovo.sk

 

Autoprofit s.r.o.

Šaľská 743/2
924 01 Galanta

T: +421 31 7884 254

www.autoprofit.sk

 

AUTOSUN Ružomberok s.r.o.

Pod skalami 5110
034 01 Ružomberok

T: +421 44 434 2323

 

CAMEA Car

Levočská 107/A
080 01 Prešov

T: +421 51 7480682

www.cameacar.sk

 

DS-CAR s.r.o.

Hlavná 21
929 01 Dunajská Streda

T: +421 905 949 335

www.dscar.sk

 

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. 

Bratislavská 418
911 05 Trenčín

T: +421 903 826 158

www.araver.sk

 

RMJet, spol. s r.o. 

Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava

T:+421 33 592 17 67

www.rmjet.sk

 

Todos Žilina s.r.o.

Kragujevská 1
010 01 Žilina

T: +421 41 564 0651, +421 905 458 397

www.todos.sk