UrbanRebel

DarkRebel

Dokumenty a certifikáty
Emisie a spotreba vozidla
Emisie a spotreba vozidla
Schválené pneumatiky a disky
Certifikát konformity COC
Potvrdenie hmotností
Cenník potvrdení
Certifikácia nového partnera

Dokumenty a certifikáty

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značky CUPRA je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel CUPRA, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby.

U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Kópia OEV k vozidlu (ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Vyžiadanie dokladu o schválených rozmeroch pneumatík a diskov

Pre vozidlá značky CUPRA možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky CUPRA, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)
  
Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk alebo poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Certifikát konformity COC

Pre vozidlá značky CUPRA s globálnou homologizáciou (viď typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky CUPRA, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

Vyplnenie žiadosti s nasledovnými údajmi:

 • meno a adresa žiadateľa požiadavky sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC (PDF)

K žiadosti treba priložiť čitateľnú fotokópiu veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk alebo poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku

Pre vozidlá značky CUPRA možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky CUPRA, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdenia:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)
  
Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Cenník potvrdení

Cenník potvrdení, ktoré vydáva importér, Porsche Slovakia, spol. s r.o., zástupca výrobcu zn. Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Cenník potvrdení (PDF)