UrbanRebel

DarkRebel

CUPRA Bluetooth kompatibilita

CUPRA Bluetooth

Je váš smartfón kompatibilný s vašim vozidlom?

V nasledujúcom zozname kompatibility zistíte, ktoré funkcie sú k dispozícii medzi jednotlivými modelmi a ročníkmi CUPRA a vašim smartfónom (stránka v anglickom jazyku).