UrbanRebel

DarkRebel

CUPRA Service Mobility

Už nikdy nebudete jazdiť sami.

Záruka mobility CUPRA

So službou CUPRA Service Mobility už nikdy nebudete jazdiť sami.

Asistenčná služba CUPRA Service Mobility vám naozaj zabezpečí pokojnú cestu a poskytne vám pohodu, ktorá vás bude sprevádzať počas celej jazdy, kamkoľvek pôjdete.

Je to vďaka tomu, že CUPRA Service Mobility automaticky zaručuje úplný a spoľahlivý rozsah asistenčných služieb na cestách na ľubovoľnom mieste v Európskej únii a v susedných krajinách. Bez ohľadu na to, či došlo k poruche, nehode alebo samovoľnému poškodeniu vozidla, služba CUPRA Service Mobility sa bude starať o váše vozidlo CUPRA 24 hodín denne/365 dní v roku.

6 rokov CUPRA Service Mobility.

Od okamihu, kedy si zakúpite nové vozidlo CUPRA, si budete môcť užívať výhody služieb CUPRA Service Mobility a širokej škály služieb, ktoré sú v nej zahrnuté. Služby CUPRA Service Mobility platia pre vaše vozidlo CUPRA na obdobie až 6 rokov. Podmienkou je riadne a včas vykonávaná servisná údržba podľa predpisov výrobcu. Dokonca aj vtedy, keď vozidlo CUPRA vymeníte, môže nový majiteľ naďalej využívať výhody služby CUPRA Service Mobility.

S našou službou CUPRA Service Mobility získate účinnú pomoc v prípade poruchy, nehody alebo iných nepredvídaných udalostí na ceste.

CUPRA Service Mobility

Vždy to najlepšie riešenie.

Služba CUPRA Service Mobility je vždy pri vás - kedykoľvek a kdekoľvek. Platí od prahu vášho domova a vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj v ďalších vybraných krajinách. Vďaka službe CUPRA Service Mobility si vychutnáte jazdu s vaším vozidlom CUPRA, pretože pre rýchlu a efektívnu pomoc stačí uskutočniť len jeden telefonický hovor.

Služba CUPRA Service Mobility vám ponúka asistenčné služby v každej situácii, ktorá vedie k nepojazdnosti vášho vozidla CUPRA v dôsledku poruchy a znemožňuje tým pokračovať v jazde.
Asistenčné služby sú samozrejme ponúkané aj vtedy, ak nepojazdnosť vozidla nastane po nehode alebo dokonca pri nedostatku paliva.

Pre vaše požiadavky a potreby nájdeme vždy to najlepšie riešenie. Ak potrebujete náhradné vozidlo, servisné stredisko vám poskytne odvoz domov alebo zabezpečí pre vás a vašich cestujúcich ubytovanie. Môžete sa obrátiť na asistenčné služby 24 hodín denne a náš rýchly a efektívny servis sa o vás postará.

Po kontaktovaní nášho strediska asistenčnej služby CUPRA Service Mobility ponúkame nasledovné široké spektrum služieb podľa vašich požiadaviek a potrieb:

 • Oprava poruchy na ceste
 • Odťah vozidla
 • Doplnenie paliva
 • Náhradné vozidlo
 • Cesta domov alebo pokračovanie v jazde
 • Ubytovanie
 • Uskladnenie vozidla

Špecifikácia služieb

Poskytované služby

Pre najrýchlejšie opätovné spojazdnenie vášho vozidla CUPRA vám poskytneme nasledujúce asistenčné služby:

Oprava poruchy na ceste

Servisné vozidlo príde čo najskôr na miesto poruchy s odborníkmi, ktorí sú vyškolení na opravu vášho vozidla na mieste, pokiaľ je to možné.

Odťah vozidla

Ak nie je možná oprava na mieste, vaše vozidlo bude odtiahnuté k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi CUPRA na jeho následnú opravu.

Doplnenie paliva

V prípade nedostatku paliva poskytneme pomoc. Ak ste omylom doplnili nesprávne palivo, bude vaše vozidlo odtiahnuté k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi CUPRA.

 

Ak oprava v servise vyžaduje viac ako dve hodiny, ponúkneme vám viacero alternatív, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám:

Náhradné vozidlo*

Dostanete náhradné vozidlo, až kým nebude vaše vozidlo CUPRA opravené, po dobu maximálne troch pracovných dní (v závislosti od poškodenia).

Ubytovanie

Ak sa problém vyskytne vo vzdialenosti viac ako 50 km od vášho domova a nevyberiete si možnosť náhradného vozidla, postaráme sa o ubytovanie pre vás a vašich cestujúcich v hoteli (alebo inom ubytovacom zariadení) v blízkosti autorizovaného servisu CUPRA maximálne na tri noci.

 

Samozrejme po úspešnej oprave vášho vozidla CUPRA sa postaráme aj o:

Uskladnenie vozidla

V prípade potreby bude vaše vozidlo CUPRA uskladnené maximálne tri pracovné dni po oprave.

 

*platí prvé dva roky od prvého prihlásenia vozidla

Obmedzenia služieb

Uvedomte si prosím, že vám môžeme poskytnúť celý rad našich asistenčných služieb len vtedy, ak sa po výskyte mimoriadnej udalosti obrátite priamo na naše Centrum pomoci ako na prvého adresáta.

 • V prípade nepojazdnosti vozidla v dôsledku nehody poskytujeme iba odťah vozidla k najbližšiemu servisnému partnerovi CUPRA.
 • Náklady na palivo, pneumatiky a opravu pneumatík nie sú v asistenčných službách zahrnuté.

Asistenčné služby sú poskytované iba na verejných komunikáciách a doma.

Vozidlá používané na konkrétne účely dostanú úplnú službu CUPRA Service Mobility, zatiaľ čo vozidlá určené na iné účely (ako sú taxíky, sanitky, autoškoly, vozidlá z požičovne) dostanú znížený balík Mobility Service (obmedzený na opravu poruchy na ceste a odťah).

Mehr anzeigen

Centrum pomoci.

 

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na Centrum pomoci CUPRA Service Mobility a buďte pripravení poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Adresa
 • Telefónne číslo kontaktu
 • Číslo VIN (podvozok)
 • Model a evidenčné číslo vášho vozidla
 • Dátum poslednej servisnej prehliadky a najazdené kilometre k tomuto dňu (pozrite si prosím Plán kontrol a údržby)
 • Informácie týkajúce sa druhu a okolností nehody, ktorá spôsobila poruchu vášho vozidla
 • Čo najpresnejší popis vašej polohy

Geografické pokrytie.

 

Vďaka službe CUPRA Service Mobility sa budete vždy cítiť ako doma. Pohoda, ktorá vás sprevádza.

Naše asistenčné služby sú platné od prahu vášho domova a v krajinách Európskej únie, ako aj v susedných krajinách:
Belgicko, Bosna a Hercegovina*, Bulharsko*, Česká republika, Čierna Hora*, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko**, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva*, Lotyšsko*, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko**, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia

*Služba môže byť v týchto krajinách obmedzená. ** Európa, len kontinent.