UrbanRebel

DarkRebel

19.05.2022

Metaverzum: emócie vo virtuálnom svete

  • Cathy Hackl, technologická futuristka a expertka na Web 3.0, vysvetľuje v ďalšej epizóde podcastu 'The Impulse' metaverzum, nový virtuálny trend súčasnosti

  • Podľa Cathy Hackl môže priniesť revolúciu do komunikácie značky s užívateľmi a posilniť ich komunity, čo už CUPRA robí svojou platformou Metahype

  • Epizóda je dostupná na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Ivoox

 

Martorell, 18/05/2022. - Aké by to bolo, keby sme vytvorili nový priestor a zotreli hranice medzi ním a fyzickým svetom? Aké by to bolo, keby virtuálny svet mohol prinášať reálne emócie? To sú premisy metaverza, digitálneho trendu, ktorý sa formuje ako nové verzia internetu. Značka CUPRA už začiatkom tohto roka oznámila spustenie svojho vlastného priestoru v metaverze - Metahype - ako virtuálneho prostredia pre spoluprácu, určeného na vytváranie a zdieľanie zážitkov. Cathy Hackl je expertkou na stratégiu Web 3.0 a technológie budúcnosti. O tejto problematike četovala s Céciliou Taieb, riaditeľkou pre globálnu komunikáciu CUPRA v najnovšej epizóde podcastu The Impulse pre fanúšikov značky CUPRA.

 

Start Video

 

Dva svety sa prelínajú do jedného. Metaverzum "je o virtuálnych zdieľaných zážitkoch, ktoré sa odohrávajú v digitálnom priestore, ako aj vo fyzickom svete," vysvetľuje Cathy Hackl. Základné technológie ako smartfóny, počítače, rozšírená realita, virtuálna realita, siete 5G, 6G a blockchain už kladú základy pre rozvoj tohto priestoru. Cathy Hackl hovorí, prečo aktivity značiek v metaverze budú hrať kľúčovú úlohu pre ich úspech. "Myslím si, že to, čo ste urobili s Metahype, je skvelé miesto na štart a zapojenie komunity do tohto virtuálneho priestoru."

 

 

Reálne emócie. "Ak sa dnes chcete niečo dozvedieť o značke, zájdete na jej internetovú stránku alebo sociálne siete. Ďalšou fázou bude prechod do jej virtuálneho sveta," predpovedá expertka. Predstavuje to prirodzenú evolúciu komunikácie. Preto je dôležité preniesť emócie z fyzického sveta do virtuálneho. "Nakoniec sme ľudia a chceme komunikovať navzájom. Treba pochopiť, že to, že sa to odohráva vo virtuálnom priestore neznamená, že je to menej reálne."

 

 

Spolupracujúca komunita. V metaverze "dni komunikácie zhora nadol sú preč, teraz komunikujeme ako rovnocenná súčasť komunity," hovorí Cathy. V tomto duchu je Metahype priestorom, kde sa členovia komunity fanúšikov CUPRA môžu spojiť so značkou i navzájom, pričom môžu spolupracovať, vytvárať a zdieľať kultúru. Podľa expertky, to otvára dvere k "novým horizontom kreativity pre značku aj tvorcov, ktorí môžu vytvárať a prezentovať svoje diela." Je to cesta "vytvárania budúcnosti". A na konci epizódy sa Cathy Hackel lúči povzbudzujúcim "Uvidíme sa všetci v metaverze."

Nová epizóda The Impulse, Metaverzum: emócie vo virtuálnom svete (The metaverse: emotions in a virtual world), je teraz dostupná na kanáloch CUPRA na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Ivoox.